شیرینی »

شله زرد؛ درمان بد اخلاقی

شله زرد؛ درمان بد اخلاقی

Lyla Owfi September 6, 2010 10

.دوستی داشتم که همیشه بهم میگفت : تو صد سالت هم که بشه بازم بچه ای و همش بچگی میکنی .راست میگفت از بس برای هر چیز کوچکی ذوق میکنم و ازش لذت میبرم

Read More »
«حلوا به سبک«ماتری یوشکا

«حلوا به سبک«ماتری یوشکا

Lyla Owfi August 30, 2010 17

اولین بار تو بازار آستارا دیدمش ؛ با صورت تپل و لپهای قرمز؛ حدس زدم که از مهاجرای روس باشه. بمحض دیدن نتونستم قدم از قدم بردارم .بد جوری دلم رو برده بود هرچی

Read More »
کیک لیمو بجای افکار نوچ

کیک لیمو بجای افکار نوچ

Lyla Owfi May 23, 2010 7

یک ظرف عسل داشتم  که؛ خیلی خوشگل بود  و منم خیلی دوستش داشتم  ؛ اما عیب بزرگش این بود  که بعد از هر استفاده دور تا دورش نوچ میشد؛ و هرچی هم که سعی

Read More »
براونی؛ به عشق نقاشی بچگی

براونی؛ به عشق نقاشی بچگی

Lyla Owfi April 25, 2010 13

من هیچوقت استعدادی در نقاشی نداشتم خوب یادمه  برای اینکه در کودکستان باعث آبرو ریزی در فامیل نشم دو سه نفری از خانواده  جمع شدند و خلاصه برای آبرو داری یک نقاشی منظره به

Read More »
مافین بیاد پسوورد فیس بوک مادر بزرگ

مافین بیاد پسوورد فیس بوک مادر بزرگ

Lyla Owfi April 12, 2010 19

مافین بیاد پسوورد فیس بوک مادر بزرگ یادش بخیر مادر  بزرگ من  ؛ یک صندوق خونه داشتن و دور تا دورش صندوق های چوبی بود که بهشون قفل زده شده بود من اونجا رو

Read More »
شیرینی خاطره ها

شیرینی خاطره ها

Lyla Owfi March 14, 2010 19

    شیرینی خاطره ها یادمه که شاید شش یا هفت سالم بود که به دیدن یکی از دوستان صمیمی پدرم ؛ که همسری آلمانی داشت رفتیم هیچوقت هیجانی رو که  از دیدن درخت

Read More »
شیرینی بهاری

شیرینی بهاری

Lyla Owfi February 28, 2010 27

شیرینی بهاری زمان بچگی که  تو شهر گل و بلبل ؛ شیراز زندگی میکردم کشته مرده سه چیز بودم ؛ اولیش نون خامه ای  قنادی باستان دومیش سیب تًرًش مصری ( باور کن که

Read More »