سالاد نخود؛آسون؛خوشمزه؛سفره اینترنتی »

رابطه مسواک با روز زمین

رابطه مسواک با روز زمین

Lyla Owfi April 22, 2013 8

.امروز ۲۲ آپریل؛ روز زمینه روزی که یادآوری میکنه که باید باهاش مهربون باشیم من اسمش رو خیلی دوست دارم . اسمی که در سال۱۹۶۹ John McConnell .برای این حرکت به یونسکو پیشنهاد داد

Read More »